W sobotę 26 stycznia 2019 r. odbył się egzamin końcowy dla 18. słuchaczy SP Agrolotnika. Jest on podsumowaniem 2-semestralnego Modułu Merytorycznego, podczas którego realizowane jest 230 h zajęć projektowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, wykładowych i praktyk z zakresu agromechatroniki. Oceny od 4,0 do 5, świadczą o dobrym przygotowaniu słuchaczy. Jedenastu z nich nie kończy jeszcze nauki. Będą realizować dodatkowy 120 h Moduł Dydaktyczny, który przygotowuje do kształcenia w zawodzie "technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)".