Studia podyplomowe

Gospodarka odpadami organicznymi

Start Rekrutacja Plan studiów Sylabusy


Oferta przeznaczona dla:

  • pracowników jednostek samorządowych,
  • zainteresowanych podmiotów gospodarczych,
  • osób zainteresowanych problematyką gospodarki odpadami.

Czas trwania:

  • 2 semestry – 266 godzin (10 zjazdów w każdym semestrze), prowadzone są w systemie niestacjonarnym (piątki – soboty).

Koszt:

  • 3500 zł za jeden semestr.

Cel:

Celem Studiów jest przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy na temat metod i technologii biologicznego przetwarzania odpadów oraz zwiększenie umiejętności i wiedzy praktycznej osób które na co dzień zajmują się problemem gospodarki odpadami.

Studia podyplomowe:

  • łączą wiedzę z praktyką w zakresie zagadnień prawnych w gospodarce odpadami, charakterystyki i metod kwalifikacji odpadów, logistyki w zakresie kondycjonowania oraz technologii przetwórczych, metod ograniczania zagrożeń środowiskowych oraz projektowania instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.
  • przygotowują ekspertów do działań doradczych i optymalizacji wykorzystania metod proekologicznego zagospodarowania odpadów w jednostkach samorządowych oraz zainteresowanych podmiotach gospodarczych.
  • dają podstawy do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz interpretowania i oceny nowości technicznych i technologicznych w zakresie gospodarki odpadami.

Pozyskana wiedza i umiejętności wpłyną na możliwość realizacji założeń zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako element ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania surowców i odpadów, propagowania proekologicznych technologii produkcji.

Dane kontaktowe:
Kierownik SP-GOO:
dr inż. Ewa Osuch
Instytut Inżynierii Biosystemów
ul. Wojska Polskiego 50
tel.: 61 846 60 66, 501 035 755
e-mail: spgoo@up.poznan.pl
ewa.osuch@up.poznan.pl