Rekrutacja elektroniczna na 7. edycję SPA trwa tylko do końca września 2023
DOKUMENTY

Umowy o warunkach świadczenia usługi edukacyjnej w ramach studiów podyplomowych:SZCZEGÓŁY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH "AGROTRONIKA"


Oferta studiów przeznaczona dla:

  • nauczycieli kształcenia w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515),
  • osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania pojazdów i maszyn rolniczych,
  • użytkownicy tych maszyn.

Cel: Przekazanie aktualnej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu budowy, obsługi i zasad funkcjonowania nowoczesnych systemów mechatronicznych w maszynach i pojazdach rolniczych. W formie wykładów i ćwiczeń przez naszych wykładowców jak i specjalistów z firm zewnętrznych (Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne, Agrocom Polska, KST Konsulting, John Deere Polska, Claas Polska) omawiane są takie działy jak: sensoryka, aktoryka, systemy nawigacji GNSS, rolnictwo precyzyjne, systemy informatyczne do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą, systemy CAD oraz telematyka. Z kolei zajęcia praktyczne realizowane są w Akademii Classa oraz Lely East.

Czas trwania:

  • 2 semestry (230 h – moduł merytoryczny) lub
  • 3 semestry (350 h z modułem dydaktycznym 120 h).

Koszt: 2500 zł za jeden semestr (od VII edycji).

Forma rekrutacji: od III edycji – rekrutacja ciągła, kolejna edycja studiów jest uruchamiana zaraz po zarekrutowaniu min. 12 słuchaczy na wariant 2-semestralny i 6 słuchaczy – na wariant 3-semestralny.

Dane kontaktowe:
Kierownik SP-A: Karol Durczak, 61 846 60 75, karol.durczak@up.poznan.pl
Sekretariat SP-A: Ewa Osuch, 501 035 755, ewa.osuch@up.poznan.pl

Rozporządzenia dotyczace podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

  1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012
  2. Rozporzadzenie MEN z dnia 8 czerwca 2016