Aktualne problemy inżynierii biosystemów

„Aktualne problemy inżynierii biosystemów” to ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana cyklicznie od 2011 roku przez Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Udział w Konferencji biorą naukowcy z całej Polski, związani z inżynierią biosystemów oraz naukami rolniczymi. Tematyka Konferencji dotyczy procesów technologicznych w produkcji roślinnej i ochrony roślin oraz ochrony środowiska. Poruszane są również zagadnienia dotyczące procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej, problemów obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych oraz problemów dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych w rolnictwie, a także tematy związane z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne.

Galeria edycji 2017