Pracownia
Ekotechnologii

Kierownik:

Profesor:

Profesor Uczelni:

Adiunkt:

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

Marta Archacka, mgr inż.
Marta Cieślik, mgr inż.
Aleksanda Polańska, inż.
Hanna Waliszewska, dr inż.