INFORMATYKA STOSOWANA

Studia na kierunku przygotowują absolwentów do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-żywnościowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy.

PERSPEKTYWY PO STUDIACH:

  • Administracja sieci komputerowych,
  • Architektura i administracja baz danych,
  • Programowanie i projektowanie witryn internetowych,
  • Doradztwo w zakresie sprzedaży oprogramowania maszyn i urządzeń.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

  • Czas trwania: 7 semestrów (S), 8 semestrów (NS)
  • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • Tytuł zawodowy: inżynier

Nowa odsłona kierunki o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiący oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Tym razem z większym naciskiem na technologie informatyczne i ich praktyczne zastosowanie. Studia przygotowują do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej. Student nabywa uniwersalną wiedzę z zakresu nauk podstawowych obejmujących zagadnienia ogólne z matematyki, fizyki, chemii i biologii oraz innych, pokrewnych dziedzin. Poznaje metody stosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwalających na wspomaganie złożonych procesów produkcji.

  Program studiów od 2018/2019
  Program studiów od 2019/2020

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

  • Czas trwania: 3 semestry
  • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  • Tytuł zawodowy: magister inżynier

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Informatyka i agroinżynieria nabywają umiejętności w zakresie opracowywania i tworzenia autorskiego, dedykowanego problemom rolnictwa, oprogramowania komputerowego uwzględniającego przetwarzanie dużych zasobów informacji zapisanych w postaci rozproszonych baz danych. Posługują się nowoczesnymi metodami analitycznymi i logicznymi oraz stosują metody oparte na sztucznych sieciach neuronowych z uwzględnieniem analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych.


  Program studiów od 2018/2019
  Program studiów od 2019/2020