PRZEDSTAWICIELE KIEROWNICTWA

Przedstawiciel ds. Staży i Współpracy Międzynarodowej
prof. dr hab. inż. Jacek Dach

Przedstawiciel ds. Informacji Naukowej i Upowszechniania Wiedzy
dr hab. inż. Karol Durczak

Przedstawiciel ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym
dr hab. inż. Krzysztof Koszela

Przedstawiciel ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Mirosław Czechlowski

Przedstawiciel ds. Doktorantów
dr hab. inż. Wojciech Czekała

Przedstawiciel ds. Projektów Badawczych
dr inż. Jakub Mazurkiewicz

Przedstawiciel ds. Aparatury Naukowo-Badawczej
dr inż. Dawid Wojcieszak