PRZEDSTAWICIELE DYREKTORA

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Staży i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Jacek Dach, prof. nadzw.

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Informacji Naukowej i Upowszechniania Wiedzy
dr hab. Karol Durczak

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym
dr hab. Krzysztof Koszela

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Praktyk Studenckich
dr inż. Mirosław Czechlowski

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Doktorantów
dr inż. Wojciech Czekała

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Projektów Badawczych
dr inż. Jakub Mazurkiewicz

Przedstawiciel Dyrektora IIB ds. Aparatury Naukowo-Badawczej
dr inż. Dawid Wojcieszak