Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej

Facebook Galeria

Podstawową działalnością Koła są badania o szerokim spektrum tematycznym. Począwszy od poszukiwania skutecznych metod recyklingu odpadów rolniczych i rolno-przemysłowych, poprzez ocenę zagrożeń płynących z ekspozycji pracowników na nadmierny hałas w środowisku pracy w rolnictwie, skończywszy na ocenie możliwości wykrywania skażeń gleby i wód gruntowych materiałami ropopochodnymi za pomocą metod spektrofotometrycznych. Wyniki tych badań członkowie Koła prezentują na krajowych i zagranicznych konferencjach kół naukowych.

Jednak działalność koła nie ogranicza się wyłącznie pracy w laboratorium. Jesteśmy tez zapraszani na polowe pokazy maszyn rolniczych, organizowane przez firmy z branży maszyn rolniczych zlokalizowane w okolicach Poznania. Ponadto organizujemy wyjazdy na branżowe imprezy targowe, między innymi odwiedzamy Fermę Bydła, Świń i Drobiu oraz Polagrę Premiery. Co roku jesteśmy także na terenach targowych w Hanowerze zwiedzając wystawy Agritechnica oraz EuroTier i BIOEnergy Decentral. Organizując ten wyjazd zawsze urozmaicamy go zwiedzaniem fabryk czołowych niemieckich producentów maszyn rolniczych. Nasi członkowie mieli możliwość zapoznać się między innymi z zakładami produkcyjnym, w których powstają maszyny takich marek jak Claas, Krone, Grimme.

Raz do roku, w maju, organizujemy święto wszystkich studentów Katedry Inżynierii Biosystemów. Ten dzień zaczynamy od prelekcji zaproszonych gości związanych z branżą maszyn rolniczych, następnie na dziedzińcu Katedry prezentowane są maszyn rolnicze. Impreza kończy się konkursem, w którym w zabawnych konkurencjach zmagają się przedstawiciele wszystkich kierunków studiów i roczników.

Działalność Koła Naukowego wspomaga również płynne przejście ze studiów do późniejszej pracy zawodowej. Nasi członkowie pomagają w organizacji wystaw maszyn rolniczych (AgroShow, Zielone Agroshow, Polagra Premiery), gdzie zdobywają kontakty w branży. Ponadto organizujemy Targi Pracy i Stażu, które mają ułatwić studentom naszych kierunków studiów znalezienie firm umożliwiających odbycie praktyk lub nawet podjęcie sezonowej pracy w okresie wakacyjnym.