Koło Naukowe Ekoenergetyki

Facebook Galeria

Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki jest młodym, powstałym w maju 2013 r. kołem, które skupia grupę ambitnych studentów, chcących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Celem Koła jest m.in. pokazanie, jak wielki potencjał energetyczny drzemie w odpadach oraz jak niebezpieczne dla środowiska jest lekceważenie zasad dobrego nimi gospodarowania.

Członkowie Koła angażują się przy realizacji wielu ciekawych badań i projektów, mających na celu zwiększanie współpracy świata nauki i biznesu. Należą do nich m.in. wcześniej wspomniana produkcja alg na biomasę (ich hodowla w różnych objętościach), wykorzystanie roślin energetycznych (perz wydłużony oraz rdestowiec sachaliński) do uprawy na glebach zdegradowanych geomechanicznie, opisana obok analiza możliwości wykorzystania ciepła z komór kompostowych na potrzeby własne przedsiębiorstwa (badanie przebiegu kompostowania oraz wykorzystanie pryzmy, jako dolnego źródła pompy ciepła), Biogas economic assistant (Innowacyjny kalkulator wydajności biogazowej w oparciu o sztuczne sieci neuronowe).

Koło może się też pochwalić współpracą z Pracownią Ekotechnologii, miesięcznikiem „Czysta Energia” oraz portalami OZE.pl i sozosfera.pl.