Pracownia
Systemów Energetycznych

Kierownik:

Adiunkt:

Starszy wykładowca:

Starszy specjalista:

Stanisław Prawniczak, mgr inż.

Pracownik emerytowany:

Zbigniew Dworecki, dr hab. inż.
Adam Krysztofiak, prof. dr hab. inż.