Pracownia
Inżynierii Systemów
Energetycznych

Kierownik:

Profesor Uczelni:

Adiunkt:

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

Stanisław Prawniczak, mgr inż.

Pracownik emerytowany:

Zbigniew Dworecki, prof. UPP dr hab. inż.
Adam Krysztofiak, prof. dr hab. inż.
Mariusz Łoboda, dr inż.