Pracownia
Informatyki Stosowanej

Kierownik:

Profesor:

Profesor Uczelni:

Adiunkt:

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

Przemysław Jan Nowak, mgr inż.

Pracownik emerytowany:

Jerzy Weres, prof. dr hab. inż.