Pracownia
Informatyki Stosowanej

Kierownik:

Profesor:

Adiunkt:

Specjalista:

Przemysław Jan Nowak, mgr inż.

Pracownik emerytowany:

Jerzy Weres, prof. dr hab. inż.