Pracownia
Inżynierii Danych

Kierownik:

Profesor:

Profesor Uczelni:

Mariusz Drygaś, prof. UPP dr hab. inż.
Krzysztof Koszela, prof. UPP dr hab. inż.

Adiunkt:

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

Przemysław Jan Nowak, mgr inż.