Praktyki studenckie
Informatyka i agroinżynieria oraz
Informatyka Stosowana

Koordynator ds. Praktyk na kierunku Informatyka Stosowana
Dr inż. Janina Rudowicz-Nawrocka
Instytut Inżynierii Biosystemów
Pokój: A8
Telefon: 61 8487165, 609 469 647
Email: jrn@up.poznan.pl / jrudowicznawrocka@gmail.com
Dyżur: na stronie www IIB

Praktyka zawodowa (studia stacjonarne I stopnia)

Terminarz:

  • do 27.05.2016 dostarczenie koordynatorowi ds. praktyk wniosków o odbycie praktyki zawodowej
  • do 10.06.2016 dostarczenie koordynatorowi ds. praktyk dwóch egzemplarzy umowy o organizację studenckiej praktyki zawodowej
  • do 05.09.2016 przekazanie koordynatorowi ds. praktyk dokumentacji odbytych praktyk
  • do 09.09.2016 zaliczenie praktyk z wpisem do indeksu i protokołu w Wirtualnym Dziekanacie

Pliki do pobrania:

Na czas odbywania praktyki student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW