Finał III edycji SP Agrotronika. 15 nowych słuchaczy zdało egzamin końcowy (1.2.2020) i zakończyło Moduł Merytoryczny (230 h) uzyskując tym samym kwalifikacje rolnicze. Aż 12 z nich będzie kontynuowało naukę na 3. semestrze, realizując tzw. Moduł Dydaktyczny (120 h) w Zespole Szkół Przyrodniczych na poznańskim Golęcinie.