Wykład otwarty Akademii BASF

W ramach akcji Akademia BASF odbył się wykład dotyczący zrównoważonego rolnictwa i ochrony bioróżnorodności. Prelegentką była dr Monika Szewczyk z UNEP/GRID-Warszawa.