Studenckie Targi Praktyki i Stażu

17 marca w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się kolejna edycja Targów Praktyki i Stażu (TPiS). Organizatorami tej odbywającej się co dwa lata imprezy są Studenckie Koła Naukowe Inżynierii Rolniczej oraz Ekoenergetyki.

Inspiracją do organizacji Targów były napływające z wielkopolskich firm sygnały o możliwości zaoferowania studentom odbycia praktyk oraz sezonowej pracy. Celem Targów było więc ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy zainteresowanymi firmami a studentami poszukującymi możliwości startu zawodowego. Najlepszym potwierdzeniem celowości organizowania takich spotkań jest coraz większe zainteresowanie udziałem w tej imprezie firm prowadzących profesjonalnie zorganizowane programy praktyk i staży. W tegorocznej edycji TPiS, poza firmami od dawna współpracującymi z Instytutem Inżynierii Biosystemów, udział wzięły również nowe firmy: od rodzinnych, jak np. PW Bartesko, aż po tak duże organizacje jak Osadkowski S.A., czy Top Farms.

Podczas Targów przedstawiciele firm mieli możliwość przedstawienia zebranej publiczności prezentacji na temat profilu działalności firmy, możliwości odbycia praktyk lub stażu, oraz sposobu aplikowania. Przewidziano też czas na bezpośrednie rozmowy pomiędzy przedstawicielami firm a zainteresowanymi studentami na przygotowanych stoiskach. Tegoroczną nowością TPiS jest katalog zawierający oferty firm dla praktykantów/stażystów. Zawiera on oferty nie tylko firm uczestniczących w TPiS bezpośrednio, ale również innych firm zainteresowanych przyjęciem studentów na praktyki.

Patronat merytoryczny nad Targami Praktyki i Stażu sprawuje Zespół Konsultacyjny działający przy Instytucie Inżynierii Biosystemów. Natomiast patronatem prasowym tegoroczną edycję Targów objęły redakcje czasopism: Czysta Energia oraz TopAgrar Polska.

Program Targów Praktyki i Stażu

Katalog Wystawców Targów Praktyki i Stażu