Tradycja i nowoczesność.

Interdyscyplinarne kierunki studiów.

Odwiedź naszego facebooka i youtube'a.
Odwiedź portal naszej Uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
Zapoznaj się z naszą ofertą

Kierunki studiów realizowane w Katedrze

W ofercie dydaktycznej Katedry Inżynierii Biosystemów znajdują się trzy interdyscyplinarne kierunki studiów z zakresu nowoczesnego, podążającego za najnowszymi trendami, rolnictwa.

Ekoenergetyka

EKOENERGETYKA
 

Kierunek umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Jego charakter i specyfika umożliwiają absolwentom projektowanie i eksploatację obiektów technicznych, nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w produkcji tzw. zielonej energii.

Zobacz szczegóły
Inżynieria Rolnicza

INŻYNIERIA ROLNICZA
 

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i zarządzania nowoczesnymi zakładami serwisowania maszyn rolniczych, a także przygotowują do samodzielnego oraz twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii występujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

Zobacz szczegóły
Informatyka Stosowana

INFORMATYKA STOSOWANA
INFORMATYKA I INŻYNIERIA DANYCH

Studia na tych kierunkach przygotowują absolwentów do samodzielnego oraz twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technik i technologii informatycznych w wielu dziedzinach gospodarki cyfrowej. Nabywają oni unikatowych umiejętności i kompetencji zawodowych, co czyni ich poszukiwanymi i docenianymi na rynku pracy.


Zobacz szczegóły

PRACOWNIE NAUKOWO-DYDAKTYCZNE

Katedra Inżynierii Biosystemów jest jednostką organizacyjną umiejscowioną na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nasza naukowo-dydaktyczna kadra prowadzi badania naukowe w następujących obszarach zainteresowań:

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE

Dostępne w Katedrze Inżynierii Biosystemów bogate zaplecze dydaktyczne umożliwia studentom zdobycie aktualnej,
fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu studiowanej dziedziny problemowej.

Zobacz więcej

Sale
wykładowe

Zobacz więcej

Sale
ćwiczeniowe

Zobacz więcej

Laboratoria
komputerowe

Zobacz więcej

Laboratoria
specjalistyczne

Zobacz więcej

Warsztat

Zobacz więcej

Hala
maszyn

INSPIRUJĄCE WYDARZENIA

W Katedrze Inżynierii Biosystemów organizowanych jest wiele ciekawych wydarzeń o charakterze naukowym, dydaktycznym oraz integracyjnym. Poznański Festiwal Nauki i Sztuki oraz Poznańska Noc Naukowców pozwalają na popularyzowanie wiedzy naukowej oraz naszych osiągnięć. AgroShow, Polagra Premiery i inne umożliwiają nam zaprezentowanie naszej oferty naukowo-dydaktycznej, a nasi pracownicy i doktoranci udzielają uczestnikom organizacyjnego i merytorycznego wsparcia. Konferencje naukowe są okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Dni Kół Naukowych pozwalają na poszerzenie zdobywanej przez studentów wiedzy, a także wspomagają integrację społeczności studenckiej. Do imprez o charakterze dydaktycznym należy zaliczyć także pokazy i wykłady otwarte, w trakcie których zaproszone firmy prezentują studentom swoje najnowsze rozwiązania oraz aktualne technologie. Istotnym wydarzeniem są także Targi Pracy, których celem jest ułatwienie nawiązania kontaktów pomiędzy firmami a studentami poszukującymi możliwości startu zawodowego.

Festiwal Nauki i Sztuki

Noc Naukowców

AgroShow

POLAGRA

Targi Pracy

Dni Kół Naukowych

Konferencje i Szkoły

Pokazy

Wykłady otwarte