POLAGRA Premiery 2018

Tradycyjnie nasza Uczelnia i Instytut miały swoje stoisko, na którym prezentowaliśmy naszą ofertę naukowo-dydaktyczną. Nasi pracownicy brali czynny udział w wielu wydarzeniach organizowanych w ramach targów. Jednym z ważniejszych było przyznanie Złotych Medali MTP dla najlepszych wystawców za innowacyjne technologie. W tym roku medale otrzymało 15 produktów w kategorii urządzenia i maszyny rolnicze oraz 12 w kategorii odmian roślin uprawnych. W trakcie odbywającej się na targach konferencji "Bioenergia w rolnictwie elementem gospodarki obiegu zamkniętego" dr inż. Wojciech Czekała wygłosił referat pt "Potencjał odpadów żywnościowych w produkcji energii pod kątem biogazowni rolniczych". Dr hab. Karol Durczak, na stanowisku top agrar Polska, prezentował wyniki ankiet NBOR - Niezależnego Badania Opinii Rolników na temat sprzętu rolniczego.