Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
z Koźmina Wielkopolskiego

Dnia 12 maja 2016 r. Instytut Inżynierii Biosystemów i Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim. Uczniowie I i II roku mechanizacji rolnictwa zwiedzali Katedrę Agronomii oraz Katedrę Genetyki i Hodowli Roślin, gdzie z działalnością naukową i pracą laboratorium zapoznali ich dr Tomasz Piechota oraz dr Sylwia Mikołajczyk. W Instytucie Inżynierii Biosystemów uczniów i ich opiekunów – absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego powitał Dyrektor ds. Dydaktyki dr hab. Piotr Rybacki, który przedstawił ofertę studiów, a dr Mirosław Czechlowski i dr Ewa Osuch przybliżyli działalność naukową Instytutu.