Ustawa 2.0

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik