IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej"

17-19 październik 2018 r., Lublin, Zwierzyniec

W dniach 17-19 października 2018 r. w Lublinie oraz Zwierzyńcu odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna – Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej. Przewodniczącym konferencji był profesor Krzysztof Jóźwiakowski, Kierownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu był reprezentowany przez pracowników i studentów Instytutu Inżynierii Biosystemów - dr. inż. Wojciecha Czekałę, dr. inż. Jakuba Mazurkiewicza, dr inż. Damiana Janczaka oraz Szymona Wstawskiego. Przedstawione zostały wyniki prowadzonych w Instytucie Inżynierii Biosystemów badań związanych z tematyką zagospodarowania pofermentu, kompostowania oraz sytuacji sektora biogazowego w Polsce. Konferencja miała formę sesji referatowych oraz posterowych, zakończonych dyskusją w której brali udział doświadczeni naukowcy, doktoranci oraz studenci. Prowadziło to do bardzo ciekawej i dynamicznej wymiany zdań również dlatego, że uczestnikami byli specjaliści z wielu obszarów nauk przyrodniczych.

Podczas konferencji zostały zorganizowane sesje terenowe, podczas której uczestnicy mogli wziąć udział w przejażdżce rowerowej lub spacerze po Roztoczańskim Parku Narodowym. Sesje terenowe miały na celu nabyć praktyczną wiedzę w zakresie leśnictwa i ochrony środowiska w połączeniu z przyjazną atmosferą i aktywnością fizyczną.

relację przygotował: Wojciech Czekała