Wykazy punktowanych czasopism naukowych


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2016 -  A B C.


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2015 -  A B C.


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2014 -  A B C.


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2013 -  A B C.


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2011 i 2012 -  A B  B errata C.


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2010 -  ujednolicona


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2009 -  ujednolicona


Lista czasopism obowiązująca dla publikacji z roku 2008 -  ujednolicona


(Aktualizacja 2017-11-23)