IV Konferencja Naukowa
"Aktualne problemy inżynierii biosystemów"

Już po raz czwarty nasz ośrodek był organizatorem corocznej Konferencji Naukowej „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”. Honorowy patronat nad imprezą objął dziekan Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii prof. dra hab. Wiesław Koziara, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. W konferencji udział wzięło prawie 60 osób z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wzorem lat ubiegłych, wszystkie zaprezentowane na konferencji prace zostały opublikowane w monografii pt. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”.

Otwarcie konferencji: prof. dr hab. inż. Jacek Przybył, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biosystemów

Otwarcie sesji plenarnej: prof. dr hab. inż. Marian Lipiński

Zakończenie konferencji