III Konferencja Naukowa
"Aktualne problemy inżynierii biosystemów"

III Konferencja Naukowa „Aktualne problemy inżynierii biosystemów” zorganizowana przez nasz ośrodek odbyła się 27.02.2014 pod patronatem Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej. W konferencji udział wzięło ponad 50 osób z różnych ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wszystkie zaprezentowane na konferencji prace zostały opublikowane w monografii pt. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”.

Otwarcie konferencji: dr hab. inż. Jacek Przybył;

Monografia "Aktualne problemy inżynierii biosystemów"

PROGRAM:

Problemy nauczania techniki rolniczej w Instytucie Inżynierii Biosystemów na początku XXI wieku, Z. Błaszkiewicz, P. Rybacki, R. Kozłowski

Zagadnienia technologii upraw, ochrony roślin i środowiska

 • Zintegrowana uprawa gleby w ograniczaniu erozji eolicznej, S. Podsiadłowski, J. Przybył, R. Walkowiak, T. Wojciechowski
 • Technologia uprawy buraków cukrowych a powschodowy stan plantacji, N. Mioduszewska, J. Przybył J., D. Wojcieszak
 • Określenie charakterystyki opryskowej wybranych roślin metodą graficzną, D. Łuczycka, A. Szewczyk, B. Cieniawska
 • Zautomatyzowana referencja dla sondy refleksyjnej RP-7 stosowanej do oceny jakości ziarna w warunkach polowych, M. Czechlowski, T. Wojciechowski
 • Rozwiązania konstrukcyjne i badania dotyczące przepływu masy w maszynach zbierających, S. Borowski, R. Rama, L. Knopik, E. Dulcet, J. Kaszkowiak
 • Emisja gazów podczas rekultywacji Jeziora Góreckiego metodą aeracji pulweryzacyjnej, E. Osuch, S. Podsiadłowski, J. Przybył
 • Wykorzystanie filtrów elektrostatycznych w celu eliminacji pyłów emitowanych z kurnika, A. Chmielowski, P. Marek
 • Fotointerpretacja zdjęć wykonanych z poziomu oktokoptera dla potrzeb monitorowania użytków zielonych, J. Rudowicz-Nawrocka, R.J. Tomczak, W. Mueller, K. Nowakowski, S. Kujawa

Nowości w zakresie kompostowania, biogazowania i produkcji zielonej energii

 • Wykorzystanie metod spektrometrii VIS-NIR do oceny wilgotności kompostów rolniczych, T. Wojciechowski, M. Czechlowski, Sł. Szaban.
 • Możliwość wykorzystania pulpy z biogazowni w rolnictwie zrównoważonym, N. Mioduszewska, D. Wojcieszak, J. Przybył, R. Gaj, J. Dach
 • Problemy przetwarzania nawozów naturalnych na biogaz rolniczy, W. Wardal
 • Wpływ regulacji prawnych w Projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii na rozwój instalacji agroenergetycznych, A. Myczko

Aktualne problemy inżynierii produkcji zwierzęcej

 • Produkcyjna reflektoryczność wskaźników stresu cieplnego u krów o wysokiej mleczności, R. Chaberski, M. Lipiński
 • Próba oszacowania skali zagrożenia wielkopolskich krów stresem cieplnym, I. Hoft, M. Lipiński
 • Zastosowanie czujnika temperatury jako indykatora wypływu mleka, A. Jędruś
 • Efektywność stosowania robota udojowego w gospodarstwie rodzinnym, S. Winnicki, J.L. Jugowar, W. Romaniuk
 • Badania jakości pracy urządzeń do automatycznego zdejmowania aparatów udojowych, M. Gedymin
 • Badania technologii produkcji brojlerów gęsich, J. Sobczak
 • Badania parametrów mikroklimatu w tuczarni na głębokiej ściółce, W. Rzeźnik, P. Mielcarek
 • Zastosowanie promieniowania UVC w eliminacji skażeń mikrobiologicznych z powierzchni skorup jaj spożywczych, P. Marek, A. Chmielowski
 • Modelowanie zależności między cechami chemicznymi i elektrycznymi wybranych odmian miodów, K. Pentoś, D. Łuczycka, K. Pruski

Problemy obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych

 • Postęp w wyposażeniu zakładów serwisów rolniczych, Cz. Rzeźnik, K. Durczak, P. Rybacki, Ż. Staszak, T. Buchwald
 • Oferta usługowa zakładów serwisowych maszyn rolniczych, Cz. Rzeźnik, K. Durczak, P. Rybacki, T. Buchwald, Ż. Staszak
 • Weryfikacja terminów przeglądów technicznych ciągników rolniczych z wykorzystaniem teorii niezawodności, W. Kot, K. Durczak
 • Wyniki badań postrzegania jakości serwisu przez użytkowników maszyn rolniczych, E. Ożańska, P. Rybacki